Sulwalder Chnebeli
Sulwalder Chnebeli
Gebrüder Wyss
ca. 127g
CHF 5.70
Trockenwurst
Trockenwurst
Gebrüder Wyss
ca. 200g
CHF 9.50
Büffel-Landjäger
Büffel-Landjäger
Berner Bio Büffu
ca. 80g
ca. CHF 6.00
Büffel-Knabberli
Büffel-Knabberli
Berner Bio Büffu
ca. 50g
ca. CHF 4.00
Chnobli-Trockenwurst
Chnobli-Trockenwurst
Rindstrockenwurst mit Knoblauch Biolokal
ca. 165g
ca. CHF 7.45
Ausverkauft
Znüniwurst
Znüniwurst
Biohof Schüpfenried
ca. 150g
ca. CHF 9.75
Chili-Trockenwurst
Chili-Trockenwurst
Rindstrockenwurst mit Chili Biolokal
ca. 165g
ca. CHF 7.45
Rinds-Chnebeli
Rinds-Chnebeli
Rindstrockenwurst Biolokal
4 Stück (ca. 200g)
ca. CHF 9.00